PROVJERA E-ULAZNICE (Kratka uputa?)
VAŽNO: Kada vam posjetitelj predoči broj e-ulaznice na mobitelu / papiru ILI vam u svrhu rezerviranja izleta broj e-ulaznice dojavi e-poštom / telefonom, tada slijedite sljedeća 2 jednostavna koraka:

 

*Nije važno hoćete li unijeti velika ili mala slova